FIND THE ANSWERS

Walang tanong, i-sulat mo na lang dyan sa sa-got yung bi-lang na i-sang li-bo.

Answer this question

  • Walang tanong, i-sulat mo na lang dyan sa sa-got yung bi-lang na i-sang li-bo.


Answers

Anonymous184091 | 02/04 2020 17:09
1000
Positive: 60 %
Anonymous292203 | 29/04 2020 15:03
Lwinko88
Positive: 50 %

Possible answer

Anonymous713378
Login to your account
Create new account