FIND THE ANSWERS

Kung tubig ay magalaw ang ilog ay mababaw

Answer this question

  • Kung tubig ay magalaw ang ilog ay mababaw


Answers