FIND THE ANSWERS

Ano sa ilokano ang salitang maganda?

Answer this question

  • Ano sa ilokano ang salitang maganda?


Answers

Anonymous606509
Login to your account
Create new account