FIND THE ANSWERS

ano ang teoryang ginamit sa kuko ng liwanag

Answer this question

  • ano ang teoryang ginamit sa kuko ng liwanag


Answers

Anonymous736066
Login to your account
Create new account