FIND THE ANSWERS

ano ang ibig sabihin ng natutuwa kung pasalop,kung singili'y napopoot

Answer this question

  • ano ang ibig sabihin ng natutuwa kung pasalop,kung singili'y napopoot


Answers