FIND THE ANSWERS

A-nong bu-wan ang a-raw ng kal-ayaan

Answer this question

  • A-nong bu-wan ang a-raw ng kal-ayaan


Answers

Anonymous722714
Login to your account
Create new account