FIND THE ANSWERS

A-no ang kula-y ng hino-g na mang-ga?

Answer this question

  • A-no ang kula-y ng hino-g na mang-ga?


Answers