FIND THE ANSWERS

May soberenya ba ang Taiwan?

Answer this question

  • May soberenya ba ang Taiwan?


Answers

anonymous | 23/09 2014 13:15
sinoang gutoni dominic
Positive: 35 %

Possible answer

Modyul 18 ehem poltika ... Monarkiya Isang sistemang pulitikal kung saan ang isang individual ang may soberenya ... Ang mga Asyano ba ay may ...
Read more
Positive: 35 %
... nang maghimasik ba ang mga Raha ... May nagtanong ba ng ... of the coastal areas of China are in the same bracket as those of Taiwan, ...
Read more
Positive: 30 %
Kahit na ba, sobra ang utang sa kita basta may credit card naman ... Taiwan, China has produced ... kalikasan, at soberenya ng mamamayan at ng bansa.
Read more
Positive: 16 %
... Paglalapat Nabatid ninyo na ba ang tungkol sa ... Timog Korea, Taiwan ... at APEC ang may higit na posisyong ...
Read more
Positive: 10 %

Show more results

Anonymous34397
Login to your account
Create new account