FIND THE ANSWERS

Ano ang komunikasyon?

Answer this question

  • Ano ang komunikasyon?


Answers

Ang komunikasyon ay isang proseso ng pagpapalitan ng impormasyon na kadalasan na ginagawa sa pamamagitan ng karaniwang sistema ng mga simbolo.
Read more
Positive: 77 %
Anyo ng Komunikasyon 1. Berbal na komunikasyon Gumagamit ng mga salita sa pagpapahayag ng saloobin ng isang tao Konkretong anyo ng komunikasyon
Read more
Positive: 74 %

More resources

Kahulugan at Kahalagahan ng Komunikasyon 1. Kahulugan at Kahalagahan ng Komunikasyon 2. Kahulugan ng Komunikasyon
Read more
Positive: 77 %
PROSESO NG KOMUNIKASYON Mahalaga ang pagsunod sa proseso ng komunikasyon sapagkat nakakatulong ... Planuhin kung ano ang gusto mong ipahayag at sa anong ...
Read more
Positive: 72 %
Intercultural komunikasyon ay isang anyo ng pandaigdigang komunikasyon. Ito ay ginagamit upang ilarawan ang malawak na hanay ng mga problema sa ...
Read more
Positive: 58 %
Ang komunikasyon o pakikipagtalastasan ay isang proseso ng pagpapalitan ng impormasyon na ... ang mensahe, at ang tumanggap ng mensahe.ano ang ibig sabihin ...
Read more
Positive: 35 %

Show more results