FIND THE ANSWERS

10 bagong salita na Tamasahin?

Answer this question

  • 10 bagong salita na Tamasahin?


Answers

Ang salitang mammon ay isang “Aramaikong” salita na ... Panginoon sa Bagong Tipan, makikita natin na ito ay lubos ... para tamasahin ang mga ito. Ito ...
Read more
Positive: 35 %
Hindi lubos na mailalarawan ng ating mga salita ang kagandahan ng ... Ang nais lamang ng Diyos ay ating maranasan at tamasahin ang kanyang ... 10 ...
Read more
Positive: 32 %

More resources

Manwal ng Bagong Tipan ... Ago. 10, 1993], si.lds ... “Isa iyon sa mga espesyal na sandali na mas makabubuting gumamit ng iilang salita sa halip na ...
Read more
Positive: 35 %
... toddlers at mga bata upang matuto ng mga bagong salita, ... na pinagsasama-bagong ... ay may kasamang 10 kahanga-hanga at orihinal na mga antas ...
Read more
Positive: 30 %
... nang nalilimutan at haharapin na naman niya ang bagong ... at tamasahin natin ang ... pangangaral ng salita ng Dios na magpapabago ...
Read more
Positive: 16 %
ang pagtatangi na batay sa lahi, kulay, kasarian, salita, ... ay nararapat na ipatupad at tamasahin at ... na magpaunlad at talakayin ang mga bagong ideya ...
Read more
Positive: 10 %

Show more results

Anonymous84810
Login to your account
Create new account